Praksisbrev bør være en søkbar redningsplanke for 5000 hvert år?

I dagsnytt atten i oppfølgingen av NHO’s årskonferanse, sa direktør Svein Oppegaard at NHO går inn for å lage praksisbrev som et søkbart alternativ rett fra ungdomsskolen.

LO’s nestleder Tor-Arne Solbakken var skeptisk, og sa at det kan åpne for en lavtlønnsgruppe i arbeidslivet der det bør være fagarbeidere.

Oppegaard framholdt at ordningen kan fungere for noen som er helt lei av skolen, og at ordningen kan redde mange unge. Arbeidslivet bør kunne tilby 5000 slike plasser per år, og mange vil kunne fristes til fagopplæring etter å ha fått praksisbrev etter to år.

-          Ordningen finnes allerede, og det er ikke riktig å stimulere ungdom til dette sa Solbakken.

Søk i Fagopplæring