Oppnevningen av yrkesopplæringsnemndene bør ligge i kommunene sier Tord Lien

Tord Lien, (FrP) er andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og utdannet som historiker.

Til Nettavisa for fagopplæring skriver han:

En større demokratireform krever solide forberedelser. Særlig hvordan man best kan ivareta fylkeskommunens viktigste jobb, videregående opplæring, vil måtte utredes grundig.

En slik reform må uansett inkludere både fylker og kommuner. Nye og større kommuner vil være i stand til å overta ansvaret for driften av videregående skoler.

Ansvaret for oppnevningen til yrkesopplæringsnemndene bør ligge i kommunene. Antallet fagopplæringskontor er det alt for tidlig å konkludere på. Men i dag ligger jo flere arbeidsmarkedsregioner i to eller flere fylker. Det er nok ingen ulempe å ta som utgangspunkt at yrkesopplæringsnemndene og -kontorene i fremtiden får geografiske virkeområder tilpasset dagens arbeidsmarkedsregioner. Det er jo ingen naturlov som tilsier at utdannings- og arbeidsmarkedsspørsmål skal forvaltes etter grenser fastsatt av danskekongen for tre hundre år siden.

Så hiver jeg på at det første vi skal gjøre med yrkesopplæringen er å styrke statens engasjement med kvalitetsheving av alle deler av yrkesopplæringen.

Søk i Fagopplæring