Opplæringskontorene har fått bedre muligheter for kvalitetsarbeid

Håkon Høst har nylig redigert en rapport som sier mye om opplæringskontorene

I rapporten heter det blant annet at de digitale dokumentasjonssystemene bygget rundt opplæringsbøkene for lærlingene ser ut til å åpne for en langt mer systematisk samhandling omkring kvalitet i opplæringen. Opplæringskontorene ser ut til å ha fått større handlingskapasitet, og de oppgir at det særlig er arbeidet med kvalitet i opplæringen som har økt i omfang. Forutsetningene for å kunne drive kvalitetsarbeid må derfor anses som å være bedre enn tidligere. Vi har også persepsjonsdata som antyder at opplæringskontorene i større grad bruker ressursene på kvalitetsarbeid.

Les mer:

http://www.nifu.no/files/2014/04/NIFUrapport2014-12.pdf

Søk i Fagopplæring