Økt inntak av lærlinger i Nordland

Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen forteller til Nettavisa for fagopplæring at søkertallet har økt i Nordland, mens tallet på læreplasser ikke har økt tilsvarende. Resultatet er at mange ikke får et tilbud som de har forventet.

I år har vi ca. 150 flere søkere enn i 2012, og vi skal ikke se bort i fra at det har sammenheng med NyGIV og andre tiltak som har til mål å bedre gjennomføringen, sier Pedersen.

I forhold til i fjoråret så har 44 flere søkere oppnådd læreplass per dato. 813 mot 769 formidlet på samme tid i fjor.

Vi gjenstår med 181 søkere med ungdomsrett, mot 163 i fjor.

Fag med flere gjenstående søkere er anleggsmaskinfører (7), bilfagene (19), elektrofagene (26), helsefagarbeider (10), industrimekaniker (21), matros og motormann (22) og tømrerfaget (12).

Dette er i stor grad de samme fag med gjenstående søkere som tidligere år, sier Pedersen.

Fylkestinget vedtok i april at Nordland fylke nå i større grad skal lytte til arbeidslivets behov. Dette ut fra at mange fag ikke får den rekruttering som de ønsker fra de videregående skolene i fylket.

Den politiske ledelsen i fylket skal nå i denne måneden ut på en møterunde i regionene for å ha samtaler med de videregående skolene og arbeidslivet med tema omkring rekruttering og skolestruktur.

Det gis en del tilbud om Vg3 i skole, men bare en tredel er villige til å ta imot et slikt tilbud. Fylkets geografi bidrar til at det blir vanskelig å tilby læreplasser og skoletilbud nær søkernes bosted. Og langpendling er ikke så populært.

Søk i Fagopplæring