Vil statsråd Ketil Solvik-Olsen klargjøre at lærlinger skal ha rabatt på toget?

Lene Gjelstad er lærling i telekommunikasjonsfaget og har en rekke ganger fått rabatt på Vestfoldtoget. Nylig sa en konduktør nei.

Lene ga seg ikke og tok saken opp med NSB. Svaret var uklart.

Nettavisa for fagopplæring har fulgt opp saken, og spør nå samferdselsministeren om han vil skape klarhet:

«Vil statsråden ta opp med NSB for å klargjøre at lærlinger med godkjent og gyldig kontrakt får rabatt på linje med skoleelever?

Slik det nå er, gir informasjonen et uklart bilde. Det sies at lærlinger gis rabatt, men kreves at de samtidig skal gå på skole.

Lærlinger har en redusert lønn i læretida. I Norge er det for få ungdommer som søker læreplass i mange av fagene i forhold til det behov vi har for fagarbeidere i framtida.

Det vil derfor være tjenlig med en god og klar informasjon om at lærlinger gis rabatt ved bruk av tog.»

Nå venter vi på svar fra ministeren.

Søk i Fagopplæring