Snekkermester Bjerke mener tilskuddet bør oppjusteres.

Det ligger ikke inne økning i tilskuddet i lærebedrifter i budsjettet for 2015 før behandlingen i Stortinget.

Snekkermester Per Bjerke minner om at intensjonen ved innføringen av Reform 94 var at tilskuddet til bedriftene skulle være det samme som det som det kostet å ha en elev på skole i yrkesfag i ett år.

Dagens tilskudd er vel neppe oppdatert til dette nivået sier Bjerke til Nettavisa for fagopplæring. I mai da det var toppmøte om yrkesfag på den nye Kuben yrkesarena i Oslo, ga partene i arbeidslivet klar beskjed om at en oppjustering nå burde skje.

Les mer: http://www.perbjerke.no/

http://www.nettby.net/okonomi/110-tilskuddet-til-laerebedrifter-bor-vel-oke-noe

Søk i Fagopplæring