Tilskuddet til lærebedrifter bør vel øke noe

Redaktøren har ordet:

Fra mange deler av landet meldes det om kvalifiserte unge som ikke får læreplass. Eksempelvis forteller rådgiver i NHO og leder i yrkesopplæringsnemnda i Vestfold, Vivil Hunding Strømme, om stor ubalanse.

Det er omtrent 100 søkere som ikke har fått jobb mens det er nær det samme antall ledige læreplasser, sier hun til Østlandsposten30. juli.

Samtidig forteller Fred Skagestad at fylkeskommunene i Agder nå tetter hull i det nasjonale regelverket for lærlingtilskudd. Dette gjelder garanti mot avkortning i tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og manglende læretilskudd til elever som har tre års skolegang forut for læretid i bedrift. Dette er forbilledlig og eksempel til nasjonal etterfølgelse, sier Fred Skagestad.

Før toppledermøtet i mai fikk lederen i SRY, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, direktør i NHO, Carl E. Rønneberg beskjed av medlemmene av rådet om å sette fokus på tilskuddet til lærebedrifter.

Det er ille om enkelte bedrifter skulle bli fristet til å ta inn for mange lærlinger.

Som byråsjef i Finansdepartementets planavdeling for 35 år siden, vil ikke en gang mitt barnebarn beskylde meg for å sløse med pengene. Jeg tar likevel sjansen på å råde departementet til å friste litt flere bedrifter til å ta inn lærlinger i år.

Ikke minst skulle dette være tilrådelig når forskerne kan rapportere om at opplæringskontorene nå gjør en bedre jobb med å følge opp lærlingene.

Arne S. Dolven

Søk i Fagopplæring