Snekkermester Bjerke mener tilskuddet bør oppjusteres.

Det ligger ikke inne økning i tilskuddet i lærebedrifter i budsjettet for 2015 før behandlingen i Stortinget.

Snekkermester Per Bjerke minner om at intensjonen ved innføringen av Reform 94 var at tilskuddet til bedriftene skulle være det samme som det som det kostet å ha en elev på skole i yrkesfag i ett år.

Dagens tilskudd er vel neppe oppdatert til dette nivået sier Bjerke til Nettavisa for fagopplæring. I mai da det var toppmøte om yrkesfag på den nye Kuben yrkesarena i Oslo, ga partene i arbeidslivet klar beskjed om at en oppjustering nå burde skje.

Les mer: http://www.perbjerke.no/

http://www.nettby.net/okonomi/110-tilskuddet-til-laerebedrifter-bor-vel-oke-noe

Tilskuddet til lærebedrifter bør vel øke noe

Redaktøren har ordet:

Fra mange deler av landet meldes det om kvalifiserte unge som ikke får læreplass. Eksempelvis forteller rådgiver i NHO og leder i yrkesopplæringsnemnda i Vestfold, Vivil Hunding Strømme, om stor ubalanse.

Det er omtrent 100 søkere som ikke har fått jobb mens det er nær det samme antall ledige læreplasser, sier hun til Østlandsposten30. juli.

Samtidig forteller Fred Skagestad at fylkeskommunene i Agder nå tetter hull i det nasjonale regelverket for lærlingtilskudd. Dette gjelder garanti mot avkortning i tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og manglende læretilskudd til elever som har tre års skolegang forut for læretid i bedrift. Dette er forbilledlig og eksempel til nasjonal etterfølgelse, sier Fred Skagestad.

Før toppledermøtet i mai fikk lederen i SRY, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, direktør i NHO, Carl E. Rønneberg beskjed av medlemmene av rådet om å sette fokus på tilskuddet til lærebedrifter.

Det er ille om enkelte bedrifter skulle bli fristet til å ta inn for mange lærlinger.

Som byråsjef i Finansdepartementets planavdeling for 35 år siden, vil ikke en gang mitt barnebarn beskylde meg for å sløse med pengene. Jeg tar likevel sjansen på å råde departementet til å friste litt flere bedrifter til å ta inn lærlinger i år.

Ikke minst skulle dette være tilrådelig når forskerne kan rapportere om at opplæringskontorene nå gjør en bedre jobb med å følge opp lærlingene.

Arne S. Dolven

Vil statsråd Ketil Solvik-Olsen klargjøre at lærlinger skal ha rabatt på toget?

Lene Gjelstad er lærling i telekommunikasjonsfaget og har en rekke ganger fått rabatt på Vestfoldtoget. Nylig sa en konduktør nei.

Lene ga seg ikke og tok saken opp med NSB. Svaret var uklart.

Nettavisa for fagopplæring har fulgt opp saken, og spør nå samferdselsministeren om han vil skape klarhet:

«Vil statsråden ta opp med NSB for å klargjøre at lærlinger med godkjent og gyldig kontrakt får rabatt på linje med skoleelever?

Slik det nå er, gir informasjonen et uklart bilde. Det sies at lærlinger gis rabatt, men kreves at de samtidig skal gå på skole.

Lærlinger har en redusert lønn i læretida. I Norge er det for få ungdommer som søker læreplass i mange av fagene i forhold til det behov vi har for fagarbeidere i framtida.

Det vil derfor være tjenlig med en god og klar informasjon om at lærlinger gis rabatt ved bruk av tog.»

Nå venter vi på svar fra ministeren.

Søk i Fagopplæring