Tove Karlsrud slutter som fagopplæringssjef i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune søker etter ny fagopplæringssjef og Tove Karlsrud forteller til Nettavisa for fagopplæring at hun slutter for å gå over i en seniorrådgiverstilling, - selv om hun ikke er så gammel. Hun begynte som fagopplæringssjef i Aust-Agder i 1992 og kom seinere i samme stilling i nabofylket. Nå forteller hun at hun rett og slett ønsker å jobbe noe mindre og ha mer fritid. Hun synes det er fint at jobben blir markedsført:

-          Det er en flott jobb.

I utlysningen heter det at Vest-Agder fylkeskommune søker en fagopplæringssjef som skal ha ansvar for drift og utvikling av fagopplæringen inkludert voksenopplæringen i fylket. Vi søker etter en leder som målrettet arbeider for å nå skoleeiers mål til gjennomføringsgrad og kvalitet i opplæringen. Vi vektlegger evnen til å få til konstruktive samarbeidsprosesser både internt i virksomheten og i forhold til eksterne samarbeidspartnere som opplæringskontor og det lokale næringsliv.

Søknadsfristen er 24. april 2014

Les mer på www.vaf.no/stillinger

Søk i Fagopplæring