Regjeringsplattformen sier dette om fag- og yrkesopplæring

Yrkesfagsløft

Fag- og yrkesopplæringen skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og bekjempe et uakseptabelt høyt frafall. Det trengs flere lærlingeplasser og flere tilpassede utdanningsløp. Regjeringen vil på den bakgrunn gjennomføre et yrkesfagsløft.

Regjeringen vil:

 Øke lærlingstilskuddet.

 Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.

 Tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel praksisnære opplæringsprogrammer i bedriftene.

 Utvide praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette.

 Videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette.

 Sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

 Styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift.

 Styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev.

Søk i Fagopplæring