Yrkes-NM ble meget vellykket

Det var stor deltagelse og fint arrangement i Trondheim. 330 deltagere fordelt på en rekke fag konkurrerte og blant resultatene kan vi melde at resultatet i Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

ble:

1. June Slettstrand, 98817964, Mælen Blikk og Ventilasjon AS, Sør-Trøndelag

2. Fredrik Røine, 41856006, Euroblikk AS, Buskerud

3. Rasmus H. Hansen, 47488517, J. Johansen & Sønner AS, Rogaland

Les mer:

http://worldskills.no/yrkes-nm-2014-trondheim/stor-suksess-for-yrkes-nm-2014-article637-298.html

Rekord for YrkesNM

Det er rekordstor oppslutning om årets Yrkes-NM + Opplæringsdagan i Trondheim. Det er påmeldt over 330 deltakere fra hele landet og sekretariatsleder Elisabeth Lange ser fram til arrangementet med store forventninger.

 

Arrangementet holdes på Trondheim Spektrum i dagene 28.- 30. oktober i år. Hele anlegget benyttes i tillegg til ca. 5.000 m2 på uteområdet.

I mange av fagene er det holdt uttakskonkurranser, og de største fagene har over 25 deltakere.

Følg også med på www.yrkes-nm.no

Tove Karlsrud slutter som fagopplæringssjef i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune søker etter ny fagopplæringssjef og Tove Karlsrud forteller til Nettavisa for fagopplæring at hun slutter for å gå over i en seniorrådgiverstilling, - selv om hun ikke er så gammel. Hun begynte som fagopplæringssjef i Aust-Agder i 1992 og kom seinere i samme stilling i nabofylket. Nå forteller hun at hun rett og slett ønsker å jobbe noe mindre og ha mer fritid. Hun synes det er fint at jobben blir markedsført:

-          Det er en flott jobb.

I utlysningen heter det at Vest-Agder fylkeskommune søker en fagopplæringssjef som skal ha ansvar for drift og utvikling av fagopplæringen inkludert voksenopplæringen i fylket. Vi søker etter en leder som målrettet arbeider for å nå skoleeiers mål til gjennomføringsgrad og kvalitet i opplæringen. Vi vektlegger evnen til å få til konstruktive samarbeidsprosesser både internt i virksomheten og i forhold til eksterne samarbeidspartnere som opplæringskontor og det lokale næringsliv.

Søknadsfristen er 24. april 2014

Les mer på www.vaf.no/stillinger

Tore Sæther til minne

En av «gamlegutta» fra Fagopplæring i arbeidslivet, tidligere fagopplæringssjef i Hedmark og leder for opplæringskontor for transportfag, Tore Sæther døde 31. mai, 73 år gammel.

Tore kom med i arbeidet for lærlingordninga og fagopplæring da den nye «Fagopplæringsloven» kom i 1981.

Han markerte seg snart som en dyktig og aktiv talsmann for fagopplæring, og deltok med stor fagkunnskap og sitt gode humør sammen med 18 andre kolleger og entusiaster i det kjære «Kollegiet for sekretariatsledere ved yrkesopplæringsnemndene, KSY».

Tore avsluttet sin yrkeskarriere som leder for et opplæringskontor for transportfag, og var med dette med på å sette et nytt opplæringstilbud ut i livet.

Vi som hadde den glede å samarbeide med Tore minnes han som en dyktig kollega og god venn!

Fred med deg, Tore !

Einar L. Gärtner

Ny rektor ved Østfold fagskole ansettes på tirsdag

Ved Østfold fagskole er det lyst ledig stilling som rektor etter Jan Helge Solbrække, og det er antatt at ansettelsen skjer i møte i skolens styre allerede tirsdag 5. november. Skolen har ca.33 ansatte, 362 studenter innen tekniske fag og helsefag og ligger på Kråkerøy i Fredrikstad.

Det er åtte søkere og to av disse (to menn) er innvilget unntak fra å føres opp i den offentlige søkerlista.

Av de som står på listen, må vel Aud Larsen finne seg i å være favoritt i det norske fagskolemiljøet. Hun har hatt en rekke ledende roller i miljøet og er blant annet medlem av Nasjonalt Fagskoleråd, leder Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS)

Den offentlige søkerlista er slik:

1 Kåre Edvardsen              60 Virksomhetsleder                       Manstad

3 Blanca Estela Braña de           51 Lektor med tilleggsutdanning Moss/Hvidsten

4 Petter Marthinsen         60              Gründer/Orgutvikling Våler i Østfold

6 Ketil Solbakke         52            Teamleder Elektro og TIP           Gressvik

7 Aud Helen Larsen 49 ass. rektor                              Fredrikstad

8 Vigdis Hult            56 Praksiskoordinator                  Auli

Søk i Fagopplæring