Takk for samarbeid

Historien om Fagopplæringsboka og Nettavisa om fagopplæring

Bakgrunnen er at Kollegiet av sekretariatsledere i yrkesopplæringsnemndene (KSY) i slutten av 1986 vedtok å utgi en håndbok som ga svar på de vanligste spørsmål som ble stilt om fagopplæring. Lista over spørsmål ble fordelt på fagopplæringssjefene som skrev hvert sitt kapittel. Ingen forlag var villige til å love å utgi en bok som ikke forelå i manuskript og ingen fagopplæringssjefer ville begynne å skrive uten at noen ville utgi boka. Løsningen ble at Arne og Tove Dolven stiftet et forlag (Pro Anno Forlag), og lovet å utgi en årlig utgave av Lærlinghåndboka. Fagopplæringsjef i Troms Einar Gärtner påtok seg å redigere boka sammen med Arne S. Dolven. Boka ble solgt i over 4000 eksemplarer i 1987. Det ble forklart ved at «lærlingordningen nå er i ferd med å bli en vesentlig faktor i norsk utdanningssystem.»

I 1995 overtok Kommuneforlaget utgivelsen av det som etter hvert fikk navnet Fagopplæringsboka. Arne S. Dolven fortsatte som ansvarlig redaktør og med fagopplæringsjef i Nordland Gunnar Pedersen som medredaktør.

Rundt århundreskiftet foreslo Arne S. Dolven at håndboka burde suppleres med en Nettavisa om fagopplæring, og Kommuneforlaget og Pro Anno AS inngikk en avtale om dette. Seinere ble det avtalt at Pro Anno AS tok over alt ansvar for nettavisa og Kommuneforlaget tok alt ansvar for håndboka.

I januar 2014 fylte Dolven 75 år (og i oktober et lett hjerneslag)og han har bestemt seg for å avslutte arbeidet med Nettavisa for fagopplæring. Han etterlyste derfor noen som vil drive nettavisa videre. Kommuneforlaget sa seg interessert, men 1. oktober skrev administrerende direktør følgende svar: «Vi har i en samlet ledergruppe i dag diskutert om det er interessant for Kommuneforlaget å inngå et samarbeid med deg om Nettavisa for fagopplæring. Det eventuelle kommersielle potensialet er dessverre så utydelig for oss at konklusjonen denne gangen ble nei. Vi takker for at du kom til oss med tilbudet, og ønsker deg lykke til videre.»

Undertegnede mener at det er et tap for norsk fagopplæring om Nettavisa for fagopplæring legges ned. En mulighet er en abonnementsordning der de som nå får det månedlige e-brev, Nytt om fagopplæring, tilbys et abonnement til for eksempel kr. 200 per år. Dette kan innbefatte nettavisa med 4 til 6 artikler hver måned.

Mulig videre drift?

Dersom et abonnement for alle de som gir råd om yrkesopplæring, kan dekkes av offentlige eller private midler med en samlet bevilgning, bør det kunne gi et grunnlag for noen til å drive Nettavisa for fagopplæring videre.

Alle gode forslag mottas med takk.

Det har vært en glede å arbeide med både håndboka og nettavisa, og gleden skyldes det interessante emne og de fine og hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått gjennom så mange år.

TAKK

Arne S. Dolven

Søk i Fagopplæring