Som å bli satt alene i åpen båt på åpent hav, sier Skagestad

NHO Agder fraråder ungdom å avlegge fagprøve etter tre år i videregående skole

Utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder advarer mot Aust-Agder fylkeskommunes planer om å ta ungdom opp til fagprøve etter tre år i videregående skole. Fred Skagestad er leder i Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder.

Dette blir for de fleste ungdommer en opplevelse som kan sammenlignes med å bli satt alene i åpen båt på åpent hav, sier Fred Skagestad.

Fagopplæringen i Norge består i hovedsak av to års opplæring i skole etterfulgt av to års læretid som lærling i bedrift. Det blir derfor en elendig løsning å ta ungdom opp til fagprøve etter tre års opplæring i skole. De aller fleste vil stryke til fagprøven og oppleve dette som et nederlag, mener Skagestad.

Mange i næringslivet har problemer med å akseptere fagbrev/svennebrev etter tre års opplæring i skole. Det hevdes at elevene ikke møter de samme kravene i videregående skole som de får i bedrift. Lærlingen må komme på tida på jobb og de må yte noe for å greie å komme gjennom. De få som måtte bestå fagprøven etter tre år i skole vil i følge tariffavtalene i mange fag kun få 80 prosent av begynnerlønn fagarbeider det første arbeidsåret.

Når det gjelder de som av ulike grunner ikke får læreplass i bedrift etter to år i videregående skole, mener NHO at opplæring i skole kan være en nødløsning. Vi mener at en slik alternativ opplæring må gå over to år. Dersom elevene utplasseres i en bedrift over lengre tid må det tegnes lærekontrakt med tilhørende lærlingelønn og læretilskudd til bedriftene.

Det er viktig at en slik alternativ ordning med fire års opplæring i skole ikke undergraver eksisterende læreplasser i bedriftene, avslutter Fred Skagestad i NHO Agder.

Søk i Fagopplæring