Nytt fagskoletilbud for produksjonsgartnere er på vei

 

 

 

Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har gjennom ett år arbeidet med et nytt fagskolestudie for gartner- og grøntbransjen. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med fagmiljøet i Vestfold og med Gjennestad videregående skole. I disse dager er det ferdigstilt forslag til spennende og godt studietilbud for arbeidstakere i ulike roller innen gartner- og grøntbransjen. Studiet er tiltenkt de som ønsker å få en mellomlederutdanning eller økt kompetanse.

 

Avdelingsleder Anne Hagen Bakken på Vea sier til Nettavisa for fagopplæring at studentene vil etter endt studie kunne etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen, eller omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen. Det er fokus på faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg. Undervisningen er rettet mot emner som plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og markedsføring og spesialisering i bedrift innen valgt område.

 

Rektor ved Vea, Stein Aarskog, har vært prosjektleder. Prosjektgruppa har ellers bestått av fagpersonell fra Norsk Landbruksrådgivning Viken, Vestfold Bondelag, Skalleberg gartnerier, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Grønn Næringskompetanse AS, assisterende rektor og faglærere fra Gjennestad videregående skole, leder for gartneravdelingen på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og faglærere fra Vea.

 

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil gjennomføres med første år på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og andre år på Gjennestad. Studiet starter opp høsten 2014 under forutsetning av godkjenning fra Fagskolestyret.

 

Personene på bildet er: 

Foran fra venstre: Karl-Otto Mauland, Ingunn H. Sømme, Bjørnar Bjelland, Berit Viken, Amund Kind, Anne H. Bakken, Hilde Aasen

Bak fra venstre:  Kjetil Gran Bergsholm, Harald Dypedal, Tori W. Haugli, Stein Aarskog

 

 

Søk i Fagopplæring