Nytt samarbeidsorgan for fagskoler innen landbruk

På et møte 28 mai ble det enighet om å etablere et «Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i landbruk (NUFL)»

En forberedende gruppe skal legge til rette for en formell dannelse i januar 2015.

Lederen for arbeidet skal være Brita Skallerud fra Norges Bondelag.

Modellen for samarbeidet vil være tilsvarende etablerte samarbeidsutvalg innen helse- og oppvekstfag (HUFHO) og innen tekniske fag (NUTF).

Norges Bondelag ved Solveig Skogs er sekretariat for utvalget.

Søk i Fagopplæring